Tradicional Silver

Η Tradicional Silver είναι μια εξαιρετική χειροποίητη τεκίλα που παράγεται από 100% μπλε αγαύη.

Recipe by Cuervo

MULETTA

INGREDIENTS

50ml Tradicional Reposado
10ml Simple syrup • 20ml Lime
1 dash Angostura aromatic bitters
Top up with ginger beer

PREPARATION

Method: Build up • Glass: Mule cup
Garnish: Lime wedge and spearmint sprig