Tradicional Silver

Η Tradicional Silver είναι μια εξαιρετική χειροποίητη τεκίλα που παράγεται από 100% μπλε αγαύη.

Recipe by Cuervo

TOMMY’S MARGARITA

INGREDIENTS

50ml TradicionalSilver
30ml Fresh Lime Juice
15ml Organic Agave Syrup

PREPARATION

Method: Shake
Glass: Old Fashioned (served on the rocks)
Garnish: Lime Wedge