Tradicional Silver

Η Tradicional Silver είναι μια εξαιρετική χειροποίητη τεκίλα που παράγεται από 100% μπλε αγαύη.

Recipe by Cuervo

THE CUERVO
SQUEEZE

INGREDIENTS

40 ml Jose Cuervo Especial Silver
Sparkling Lemonade
Lime

PREPARATION

  1. Add ice in the glass
  2. Add 40ml Jose Cuervo Especial Silver
  3. Top up With Sparkling Lemonade
  4. Squeeze and drop a lime wedge in the glass
  5. Garnish with a lime wedge