Tradicional Silver

Η Tradicional Silver είναι μια εξαιρετική χειροποίητη τεκίλα που παράγεται από 100% μπλε αγαύη.

Recipe by Cuervo

GINGER BEER MARGARITA

INGREDIENTS

1½ parts Jose Cuervo Tradicional Silver
½ part simple syrup
3 parts ginger beer
1 part fresh lime juice
Coarse salt for lining rim

PREPARATION

Step 1

Line a serving glass with fresh lime juice and dip rim in coarse salt.
Step 2

Add Jose Cuervo Tradicional® Silver, simple syrup, ginger beer and lime juice to a
large glass with ½ cup ice; stir vigorously.
Step 3

Pour liquid into serving glass with a few ice cubes. Garnish with a lime wedge and
serve immediately.