Tradicional Silver

Η Tradicional Silver είναι μια εξαιρετική χειροποίητη τεκίλα που παράγεται από 100% μπλε αγαύη.

Recipe by Cuervo

FRESH CUCUMBER PUNCH

INGREDIENTS

8 parts simple syrup
½ cucumber, sliced
8 parts lime juice
9 parts Jose Cuervo Especial® Silver
8 parts aloe vera juice
8 parts lemon juice
4 parts orange juice
Cucumber slices for garnish

PREPARATION

To make simple syrup, mix equal parts hot water and sugar until sugar is dissolved. Muddle cucumber with simple syrup and lime juice in a punchbowl or pitcher. Add remaining ingredients, stir gently and garnish with cucumber slices.